Get Adobe Flash player

Pályázatok

 

Pályázatokkal kapcsolatos általános tudnivalók

Pályázataink:

Letöltés

A Cstv. 49. §. (1) bekezdése értelmében „a felszámoló az adós vagyontárgyait nyilvánosan értékesíti a forgalomban elérhető legmagasabb áron. A felszámoló az értékesítést pályázat vagy árverés keretében végzi. Ezen eljárások alkalmazásától csak akkor tekinthet el a felszámoló, ha ehhez a választmány hozzájárul, vagy ha a várható bevételek nem fedezik az értékesítés költségeit, vagy ha a várható bevételek és az értékesítés előrelátható költségei közötti különbség kevesebb, mint 100 000 Ft. Ebben az esetben a felszámoló az értékesítés egyéb nyilvános formáját is alkalmazhatja a kedvezőbb eredmény elérése érdekében.”

A Cstv. 49/A. (1) bekezdése értelmében nyilvános pályázati felhívásainkat a Cégközlönyben tesszük közzé. Rövid összefoglalást az aktuális pályázatokról az alábbi táblázatban találhatnak.

A pályázatokat személyesen vagy postai úton lehet benyújtani zárt borítékban a pályázatban megjelölt jelige feltűntetésével. A pályázati kiírásban megjelölt határidőig a pályázatoknak a felszámolóhoz be kell érkeznie. A pályázatokat oly módon kell postára adni, hogy azok a berkezési határidőig a Válságmenedzser Kft-hez megérkezzenek, a késedelmes postai kézbesítés következménye a pályázót terheli.

A beérkezési határidőt követően érkező pályázatokat a felszámoló nem veszik figyelembe.

A benyújtandó pályázatoknak tartalmazniuk kell az ajánlattevő nevét, címét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cégbejegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, az ár egyértelmű meghatározását, a fizetés módját, ami történhet utalással illetve készpénzben is, az ajánlat érvényességi idejét, mely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 30 nap.

A pályázóknak ajánlati biztosítékként a pályázat benyújtás előtt bánatpénzt kell befizetnie. A fizetés történhet a felszámoló házipénztárba történő készpénz befizetésével, vagy bankszámlára történő utalással. A bánatpénz akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlán, a megadott időpontig jóváírták.

A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül, melyre a felszámoló kamatot nem fizet.

 

Elérhetőség
an image
Válságmenedzser kft.
Budapest, Petőfi u. 3.
H 1039
Email: info@valsagmenedzser.eu

Phone: (+361) 240-0624
Fax: (+361) 240-0138
Newsletter