Get Adobe Flash player

Árverési feltételek

 

1.   Válságmenedzser Kft – az árverést szervezi, rendezi és vezeti, mint felszámoló az 1991. évi XLIX törvény előírásai szerint. A Válságmenedzser Kft az adós nevében jár el, az adóst képviseli.

2.   Árverést a Válságmenedzser Kft a felszámolási eljárásokban kötelezően akkor ír ki, amennyiben a korábban meghirdetett értékesítési pályázaton a beérkezett vételi ajánlatok 10 %-os határon belül vannak. Az árverésre csak azok a pályázatot benyújtottak kerülnek meghívásra, akik ajánlata a legmagasabb vételárat kínáló pályázóhoz 10 % eltérésen belül vannak.a)

3.   Az árverést a Válságmenedzser Kft közjegyző jelenlétében bonyolítja le.

4.   Az árverésen a kiinduló ár a pályázaton legmagasabb vételárat kínáló pályázó ára. Az vételi licit a pályázaton kiírt irányár 8 %-a.

5.   A tárgy tulajdonjogát az az árverési vevő szerzi meg, aki a legmagasabb ajánlatot teszi.

6.   A Válságmenedzser Kft, mint az árverást lebonyolító felszámoló az adós képviseletében, jogosult az aukció során legmagasabb vételárat kínáló vevővel az adásvételi szerződés megkötésére és a vételár átvételére. Ennek értelmében az adásvételi szerződés az adós és a vevő ( árverező ) között jön létre.

7.   A vételárba a foglaló összege beleszámít. Amennyiben az árverési vevő a megadott határidőig a teljes vételárat nem rendezi, - úgy ez esetben a Válságmenedzser Kft az adásvételi szerződéstől elállhat. Ebben az esetben a vevő által adott foglaló részére nem jár vissza.

8.   A vevő a vételár kiegyenlítését követően köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és felelősségére. Ennek elmulasztása esetén a Válságmenedzser Kft nem felel a tárgy sérüléseiért, valamint az árverést követő 15-ik naptól vételárra számított havi 5 % tárolási díjat számol fel. Amennyiben a vevő a megvett tárgyat az árverést követően felszólítás ellenére sem szállítja el, úgy 3 hónap elteltével a felszámoló a tárgyat szabadon értékesíti.

9.   A leütött tárgyat visszavenni, és újra árverezésre bocsátani tilos. Amennyiben a már leütött tárgy esetén a vevő személye pontosan nem állapítható meg, az árvereztető jogosult a tárgyat új árverésre bocsátani.

10.   Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy harmadik személyeket, a piaci árat lényegesen meghaladó vételár kínálatára rávegyen, és így megkárosítson.

11.   A kiírásban szereplő leírások kizárólag azonosításul szolgálnak, így a vevőknek saját maguknak kell – az árverést megelőzően – meggyőződniük az árverési tételek állapotáról. A tárgyak minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek el-adásra, amelyben az árverés idején vannak.

12.   Az eladásra kerülő tárgyak a kikiáltás ár alatt nem vásárolhatóak meg.

 

Elérhetőség
an image
Válságmenedzser kft.
Budapest, Petőfi u. 3.
H 1039
Email: info@valsagmenedzser.eu

Phone: (+361) 240-0624
Fax: (+361) 240-0138
Newsletter